Loonbelasting & sociale zekerheid

Breed scala aan diensten, producten en advies
Diensten

Loonbelasting & sociale zekerheid

YES Finance & Administratie biedt een breed scala aan diensten, producten en advies op het gebied van Loonbelasting en sociale zekerheid. Wij zijn betrokken, daadkrachtig en werken oplossingsgericht om u van dienst te kunnen zijn. U kunt ons onder andere inschakelen wanneer u vragen of ondersteuning nodig hebt op de volgende gebieden.

 

Vergoeding vervoer

De meeste werknemers reizen om verschillende redenen op verschillende manieren voor hun werk. Zij maken bijvoorbeeld kosten voor woon-werkverkeer, zakelijke reizen en/of eventueel studiereizen. Deze kosten kunt u als werkgever vergoeden. U kunt ook de werknemer een auto ter beschikking stellen. De belastingdienst controleert steeds strenger op het gebied van vervoer. Het is daarom belangrijk dat u weet waar u op moet letten.

 

Looncontrole

Is uw onderneming nog nooit met een controle loonheffingen geconfronteerd en vraagt u zich af wanneer de Belastingdienst bij u op de stoep zal staan? De Belastingdienst komt gemiddeld één keer in de vijf jaar bij u langs om een looncontrole uit te voeren. Wij kunnen u werk uit handen nemen en u begeleiden bij deze looncontrole. Vooruitlopend op een eventuele looncontrole kunnen wij een pré-scan uitvoeren, waarmee wij de eventuele risico’s en/of de gemiste kansen voor u in kaart kunnen brengen.

 

Sociale zekerheid

Voor wat betreft de sociale verzekeringen kennen we in Nederland de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen. De volksverzekeringen gelden voor alle inwoners van Nederland. Werknemersverzekeringen gelden in beginsel voor alle werknemers in loondienst die in Nederland werken. Naast de sociale verzekeringen zijn er ook nog de sociale voorzieningen.
Als een bedrijf personeel in dienst neemt krijgt het te maken met een woud van regels op het gebied van de sociale zekerheid. Een uitgebreide regelgeving die niet altijd eenvoudig te doorgronden is. Wij kunnen u daarbij helpen.

 

Directeur-grootaandeelhouder (DGA)

Een directeur-grootaandeelhouder is voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de Zvw in dienstbetrekking bij zijn eigen onderneming. Onder bepaalde voorwaarden is een DGA niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Er hoeft in dat geval over zijn loon geen premies werknemersverzekeringen te worden betaald. De DGA moet een normaal salaris ontvangen. De belastingdienst gaat jaarlijks uit van een minimumbedrag, tenzij de DGA aannemelijk kan maken dat een lager loon gebruikelijk is (gebruikelijkloonregeling). Laat uw positie als DGA beoordelen en neem contact met ons op.

 

Arbeidsvoorwaarden

Het loonbegrip is een ruim begrip. Veel van wat een werkgever verstrekt aan zijn werknemers leidt tot heffing. Onder voorwaarden kunnen werkgevers ook kosten en dergelijke belastingvrij aan hun werknemers vergoeden, verstrekken en/of ter beschikking stellen. Een uitruil met brutoloon behoort tot de mogelijkheden waarbij de kosten voor de werkgever neutraal blijven. Laat u over de (on)mogelijkheden informeren en neem contact met ons op.

 

Loonscan

Als werkgever loopt u mogelijk risico’s op het gebied van loonbelasting en de premieheffing sociale verzekeringen met als gevolg dat u bij een controle loonheffingen naheffingsaanslagen krijgt opgelegd, veelal met een boete. U loopt bovendien de kans dat u uw personeel teveel laat betalen waardoor zij een te laag nettoloon genieten.

Wij adviseren u o.a. op het gebied van:
  • Looncontrole
  • Sociale zekerheid
  • Directeur-grootaandeelhouder (DGA)
  • Arbeidsvoorwaarden
  • Loonscan